bodemonderzoek Wat houdt dat nu precies in een bodemonderzoek, wat moet ik me daarbij voorstellen ? historiek bodem Eerst gaan we kijken wat de historiek is van een terrein. 
Wanneer is het de eerste keer in gebruik genomen, waarvoor. Welke activiteiten hebben er plaatsgevonden, welke stoffen werden verwerkt, opgeslagen… Waar vonden de activitieten precies plaats, zijn er plannen beschikbaar, zijn er (voormalige) vergunningen die we kunnen bestuderen… Hoe is de ondergrond ter plaatse ? Hebben we een idee over de diepte van het grondwater ? Wat is de bestemming volgens het gewestplan ? We vragen ook de leidingsplannen. Op basis van de beschikbare gegevens en onze waarnemingen ter plaatse gaan we de boringen en peilputten inplannen. We houden daarbij rekening met de leidingsplannen en de informatie die de opdrachtgever heeft over ondergrondse leidingen. Uit de boringen worden bodemstalen genomen voor analyse. Sommige boringen worden afgewerkt tot een peilput omdat we daar ook het grondwater gaan bemonsteren en analyseren.
grondwater Naast de bodem (het vaste deel van de ondergrond) wordt ook het grondwater bemonsterd en geanalyseerd. Het grondwater beweegt zich (meestal zeer traag) en geeft een iets ruimer beeld dan een bodemstaal dat op één plaats wordt genomen.
evaluatie & rapportering Eerst gaan we kijken wat de historiek is van een terrein. 
Wanneer is het de eerste keer in gebruik genomen, waarvoor. Welke activiteiten hebben er plaatsgevonden, welke stoffen werden verwerkt, opgeslagen… Waar vonden de activitieten precies plaats, zijn er plannen beschikbaar, zijn er (voormalige) vergunningen die we kunnen bestuderen… Hoe is de ondergrond ter plaatse ? Hebben we een idee over de diepte van het grondwater ? Wat is de bestemming volgens het gewestplan ? We vragen ook de leidingsplannen.

Berlarij 104, 2500 Lier

Tel: +32 3 491 95 60

info@gcm-a.be

www.gcm-a.be

 

Kursaallaan 68 B0101

8670 Koksijde

Tel: +32 58 52 05 98

info@gcm-a.be

www.gcm-a.be

 

 

Ontwerp en uitwerking :

Lilany Morré
tel : 0491-738 498
email: lilany.morre@blueshares.com