Voortdurend in regel zijn met de milieuwetgeving is niet eenvoudig. Ondernemingen evolueren snel en dat geldt ook voor de wetgeving. Een evenwicht behouden tussen de veranderende situatie in de exploitatie en de van toepassing zijnde voorwaarden vereist een voortdurende opvolging. Bij elke aankoop van een nieuw toestel of product moet er nagegaan worden of een aanpassing van de milieu(omgevings)vergunning noodzakelijk is en welke voorwaarden hierop van toepassing zijn.

Om ondernemingen hierbij te ondersteunen bieden wij een aantal abonnementen (pakketten) aan waarbij de bedrijfsleider zelf kan beslissen welke taken hij wil uitbesteden aan onze experten. Wij werken hierbij op maat van onze opdrachtgever.

Controleren of een milieuvergunning vereist is, of de bestaande vergunning nog in orde is, inventariseren welke periodieke verplichtingen de onderneming moet opvolgen, de milieuadministratie op punt stellen,… De opdrachtgever kiest welke ondersteuning het beste bij de bedrijfsvoering past. Wij volgen de verplichtingen op en geven een seintje wanneer er een actie moet uitgevoerd worden.

 

Een overzicht van de mogelijke taken die wij kunnen uitvoeren:

 • Milieu-administratie op punt stellen: nagaan van de verplichte documenten en op een gestructureerde manier klasseren van de belangrijkste milieudocumenten zoals vergunningen, aangiftes, keuringen,…
 • Milieuvoorwaarden controleren (milieu-audit)
 • Milieuvergunningstoestand controleren: zijn al de activiteiten in de onderneming (nog) vergund?
 • Milieuvergunningen aanpassen indien de werkelijkheid niet meer overeenstemt met de milieuvergunning.
 • Opvolgen van de milieuwetgeving en periodiek bezorgen van een overzicht van de gewijzigde wetgeving van de afgelopen periode. Hierbij wordt aangegeven welke aanpassingen aan de exploitatie dienen te gebeuren naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving.
 • Nagaan mogelijke subsidies
 • Begeleiding bij het aanvragen van subsidies
 • Bij nieuwe projecten (of veranderingen) nagaan van de impact op milieuvergunningen, bouwvergunningen, voorwaarden, contacten met leveranciers, onderaannemers
 • Contacten met overheid in het kader van nieuwe projecten, onduidelijkheden, boetes,…
 • Algemeen milieujuridisch advies
 • Indienen van milieu-aangiftes (afvalstoffenmelding, verpakkingsverantwoordelijke, aangifte afgedankte EEA,…)
 • Opvolgen uitvoering van onderhoud en keuringen
 • Opvolgen periodieke verplichtingen

 

Enkele voorbeelden van pakketten die samengesteld kunnen worden:

 • Pakket 1 – Periodieke verplichtingen en administratie
  • Rondgang in de exploitatie
  • Inventarisatie activiteiten – producten – toestellen
  • Op punt stellen milieuadministratie
  • Inventariseren periodieke verplichtingen
  • Opvragen offertes voor uitvoering periodieke verplichtingen
  • Opvolgen en laten uitvoeren periodieke verplichtingen
  • Klasseren keuringsdocumenten

 

 • Pakket 2 – Periodieke verplichtingen en update milieuvergunningsituatie
  • Rondgang in de exploitatie
  • Inventarisatie activiteiten – producten – toestellen
  • Vergelijking met milieuvergunning
  • Inventariseren periodieke verplichtingen
  • Voorstel tot aanpassing milieuvergunning indien van toepassing
  • Opvragen offertes voor uitvoering periodieke verplichtingen
  • Opvolgen en laten uitvoeren periodieke verplichtingen
  • Klasseren keuringsdocumenten

 

 • Pakket 3 – Begeleiding nieuw project
  • Nagaan van de gevolgen van het project op milieuvergunning en bouwvergunning
  • Inventariseren van de milieuvoorwaarden voor het project
  • Nagaan mogelijke subsidies voor het project
  • Contacten onderhouden met overheid over het project
  • Begeleiding bij het aanvragen van eventuele subsidies
  • Adviesverlening omtrent mogelijke milieuvriendelijke alternatieven

GCM-A Lier

Berlarij 104

2500 Lier

03/491.95.60

info@gcm-a.be

GCM-A Koksijde

Kursaallaan 68 bus 0101

8670 Koksijde

058/52.05.98

info@gcm-a.be