Wij zijn op zoek naar een administratief medewerker voor 1 of 2 dagen per week.

Lees meer…

2019 is goed gestart voor Bouwmaterialen Van den Broeck. Begin dit jaar mochten zij niet alleen een succesvolle overname van het bedrijf aankondigen, maar werd eveneens hun nieuwe omgevingsvergunning afgeleverd waardoor de toekomst van het bedrijf dubbel en dik verzekerd is ! GCM-A is aangesteld als externe milieucoördinator bij het bedrijf en heeft de omgevingsvergunningsaanvraag van begin tot einde begeleid.

Lees meer…

Asbest is de laatste jaren opnieuw een hot topic geworden in veel sectoren. Beleidsmakers zijn zich meer bewust van de risico’s die verbonden zijn aan het product en nemen stappen richting een oplossing. Zo presenteerde de Vlaamse regering vorig jaar haar asbestafbouwplan. Ook voor bodemsaneringsdeskundigen zijn er een aantal belangrijke wijzigingen. De OVAM introduceerde het ‘Stappenplan bodemonderzoek asbest’. In een aantal gevallen maakte een asbestonderzoek reeds deel uit van een oriënterend bodemonderzoek. Met het stappenplan, dat vanaf 1 april 2019 definitief van kracht is, worden de omstandigheden waarbij een asbestonderzoek moet uitgevoerd worden duidelijker omschreven.

Lees meer…

Als projectleider bodem ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van allerhande bodemonderzoeken, voor het opmaken van bodemsaneringsprojecten en het begeleiden van saneringen.


Lees meer…

Wij zijn op zoek naar een verantwoordelijke voor het uitvoeren van veldwerk voor allerhande bodemonderzoeken, voor het nemen van grondwaterstalen, voor het aanvragen van grondwateranalyses, voor het opstellen van monsternamerapporten, voor de communicatie omtrent het veldwerk, voor het onderhouden en ijken van het veldwerkmateriaal.

Lees meer…

Met de komst van de omgevingsvergunning worden veel exploitanten erop attent gemaakt dat hun bouwaanvraag ook een milieuluik moet omvatten, de vroegere milieuvergunning dus. Eén van de vergunningsplichtige activiteiten, die vroeger vaak over het hoofd werd gezien, is een bronbemaling in het kader van bouwwerkzaamheden (bijvoorbeeld voor het uitgraven van een kelder).

Lees meer…

Asbestcementdaken en -gevels komen overal in Vlaanderen voor. Het grote probleem met veel van de buitentoepassingen, zoals de asbestleien en -golfplaten, is dat ze door de jaren heen sterk verweerd zijn. Hierdoor zijn de asbestvezels minder sterk gebonden in het cement en verspreiden ze zich makkelijker in het milieu. In deze blog willen we daarom een aantal praktische tips meegeven over hoe je best omgaat met asbesthoudende daken.

Lees meer…

Bij GCM-A zijn vertrouwen, respect en integriteit essentieel voor de manier waarop en het kader waarbinnen we werken. Vanuit een vertrouwensrelatie met de klanten kiezen wij bewust voor een persoonlijke aanpak en niet voor routine. Dat betekent ook dat we vanaf het begin duidelijkheid proberen te geven over de prijs en niet kiezen voor commerciële trucs. Wij kiezen daarom voor duidelijke offertes die alle noodzakelijke activiteiten omvatten waardoor men achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Ook omtrent de timing proberen we duidelijkheid te verschaffen al is dat niet altijd voor alle opdrachten even eenduidig te bepalen.

Lees meer…

We stellen vast dat de opmaak van een technisch verslag in vele gevallen tot vlak voor de start van het bouwproject wordt uitgesteld. Het bouwproject werd inmiddels veelal aan een aannemer toegekend zodat het technisch verslag eerder als een administratief obstakel beschouwd wordt. Er wordt dan ook verwacht dat het technisch verslag tegen de laagste prijs en binnen de kortst mogelijke tijd opgesteld wordt. Deze benadering is enigszins begrijpelijk gezien er na heel wat voorbereidend werk eindelijk met de werken gestart kan worden.

Lees meer…