Wij hebben plaats voor 2 nieuwe collega’s!

Wij willen graag ons team versterken met een ervaren projectleider bodem. Voor deze functie zoeken we iemand die enthousiast wordt van haar of zijn job, die kennis en ervaring heeft en die verantwoordelijkheid wil opnemen.

Gezien we één van de kleinere adviesbureaus zijn heb je een direct contact met je klant en met alle leden van ons team. Wij hechten veel belang aan kwaliteit en dat betekent ook dat je elk terrein waaraan je werkt ook daadwerkelijk gezien hebt. De basis van een goed onderzoek start met goed veldwerk en daarvoor is het nodig dat jij het terrein goed kent, de veldwerkers correct en constructief kan aansturen en je verantwoordelijkheid kunt en durft opnemen.    

Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van allerhande bodemonderzoeken, voor het opmaken van bodemsaneringsprojecten en het begeleiden van saneringen. Je begeleidt en organiseert het volledige project, vanaf de opmaak van de offerte tot en met de verslaggeving en de facturatie. Jij bent ook degene die dit project helder en in niet-technische termen kan uitleggen en duiden.

We hebben ook nog ruimte voor een enthousiaste projectmedewerker in ons team. We zoeken echt iemand die deze job graag wil doen, die leergierig en ambitieus is. Als opleiding kan je direct starten met een concreet project en dit volledig onder de vleugels van ervaren projectleider. Je wordt uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, om zoveel mogelijk zelfstandig te werken en om zoveel mogelijk kennis op te doen bij je collega’s. Jij bent degene die op termijn ook rechtstreeks contact met de klant heeft dus ook op vlak van communicatie voorzien we een opleiding als dat nodig is.  

Voor beide functies heb je een bachelor of masterdiploma in een wetenschappelijke richting. Je bent ondernemend, neemt verantwoordelijkheid, je kan zelfstandig werken maar tegelijkertijd ben je ook sociaal voelend. Je voelt je goed in een team en haalt voldoening uit het afleveren van kwaliteitsvol werk.

Bij ons kan je werken in een aangename sfeer, je kan zelf initiatief en verantwoordelijkheid nemen. Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Wij bieden een flexibele werkomgeving maar verwachten diezelfde flexibiliteit ook van jou. De normen en waarden van ons bedrijf zijn zeer belangrijk en het is essentieel dat elke medewerker die ook onderschrijft.

Voor meer informatie kan je Greet Ceulemans contacteren op het nummer 03 491 95 60. Mailen kan op greet@gcm-a.be .

Solliciteren kan via het doorsturen van een motivatiebrief en CV naar greet@gcm-a.be

Laat ons afspreken om elkaars tijd nuttig te gebruiken en alleen te reageren bij echte interesse en een open vizier.

Wij willen graag ons team versterken met een ervaren projectleider bodem.

Als je graag deel wil uitmaken van een warm en dynamisch team, als je werk-privé balans belangrijk is, als je voldoening kan halen uit de kwaliteit van het werk dat je aflevert en de hiërarchie in een bedrijf niet belangrijk is, als je een rapport wil schrijven over een terrein dat je daadwerkelijk gezien hebt en kent, als je elke dag wil bijleren, dan zouden wij het heel fijn vinden je sollicitatie te mogen ontvangen.

Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van allerhande bodemonderzoeken, voor het opmaken van bodemsaneringsprojecten en het begeleiden van saneringen. Je begeleidt en organiseert het volledige project, vanaf de opmaak van de offerte tot en met de verslaggeving en de facturatie. Jij bent ook degene die dit project helder en in niet-technische termen kan uitleggen en duiden.

Je hebt een bachelor of masterdiploma in een wetenschappelijke richting. Je bent ondernemend, neemt verantwoordelijkheid, je kan zelfstandig werken maar tegelijkertijd ben je ook sociaal voelend. Je voelt je goed in een team en haalt voldoening uit het afleveren van kwaliteitsvol werk. Je hebt reeds enkele jaren ervaring in deze sector.

Bij ons kan je werken in een aangename sfeer, je kan zelf initiatief en verantwoordelijkheid nemen. Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Wij bieden een flexibele werkomgeving maar verwachten diezelfde flexibiliteit ook van jou. De normen en waarden van ons bedrijf zijn zeer belangrijk en het is essentieel dat elke medewerker die ook onderschrijft.

Voor meer informatie kan je Greet Ceulemans contacteren op het nummer 03 491 95 60. Mailen kan op greet@gcm-a.be .

Solliciteren kan via het doorsturen van een motivatiebrief en CV naar greet@gcm-a.be

Als er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd worden veel exploitanten erop gewezen dat hun bouwaanvraag ook een milieuluik moet omvatten, de vroegere milieuvergunning dus. Eén van de vergunningsplichtige activiteiten, die vroeger vaak over het hoofd werd gezien, is een bronbemaling in het kader van bouwwerkzaamheden (bijvoorbeeld voor het uitgraven van een kelder).

Read more…

Promaz vzw operationeel: indienen aanvraag kan tot 28/02/2025

 
Sinds 1 april 2022 is Promaz vzw operationeel. Promaz vzw is een erkend fonds dat zowel financieel als operationeel tussenkomt bij de sanering van de bodemverontreinigingen met stookolie in België. Het betreft verontreinigingen die gerelateerd zijn aan stookolietanks en/of de leidingen voor verwarming van gebouwen met of zonder woonfunctie.

Read more…

Bodem is in ! Momenteel is iedere bodemsaneringsdeskundige op zoek naar fijne collega’s en/of medewerkers. Het werk op zich is dan ook vaak hetzelfde bij iedereen. De aanpak, de binding met de klant, de uitvoering, de visie kunnen echter heel verschillend zijn.

Als je graag deel wil uitmaken van een warm en dynamisch team, als je werk-privé balans belangrijk is, als je voldoening kan halen uit de kwaliteit van het werk dat je aflevert en de hiërarchie in een bedrijf niet belangrijk is, als je een rapport wil schrijven over een terrein dat je daadwerkelijk gezien hebt en kent, als je elke dag wil bijleren, dan zouden wij het heel fijn vinden je sollicitatie te mogen ontvangen.

Read more…

2019 is goed gestart voor Bouwmaterialen Van den Broeck. Begin dit jaar mochten zij niet alleen een succesvolle overname van het bedrijf aankondigen, maar werd eveneens hun nieuwe omgevingsvergunning afgeleverd waardoor de toekomst van het bedrijf dubbel en dik verzekerd is ! GCM-A is aangesteld als externe milieucoördinator bij het bedrijf en heeft de omgevingsvergunningsaanvraag van begin tot einde begeleid.

Read more…

Asbest is de laatste jaren opnieuw een hot topic geworden in veel sectoren. Beleidsmakers zijn zich meer bewust van de risico’s die verbonden zijn aan het product en nemen stappen richting een oplossing. Zo presenteerde de Vlaamse regering vorig jaar haar asbestafbouwplan. Ook voor bodemsaneringsdeskundigen zijn er een aantal belangrijke wijzigingen. De OVAM introduceerde het ‘Stappenplan bodemonderzoek asbest’. In een aantal gevallen maakte een asbestonderzoek reeds deel uit van een oriënterend bodemonderzoek. Met het stappenplan, dat vanaf 1 april 2019 definitief van kracht is, worden de omstandigheden waarbij een asbestonderzoek moet uitgevoerd worden duidelijker omschreven.

Read more…

Met de komst van de omgevingsvergunning worden veel exploitanten erop attent gemaakt dat hun bouwaanvraag ook een milieuluik moet omvatten, de vroegere milieuvergunning dus. Eén van de vergunningsplichtige activiteiten, die vroeger vaak over het hoofd werd gezien, is een bronbemaling in het kader van bouwwerkzaamheden (bijvoorbeeld voor het uitgraven van een kelder).

Read more…

Asbestcementdaken en -gevels komen overal in Vlaanderen voor. Het grote probleem met veel van de buitentoepassingen, zoals de asbestleien en -golfplaten, is dat ze door de jaren heen sterk verweerd zijn. Hierdoor zijn de asbestvezels minder sterk gebonden in het cement en verspreiden ze zich makkelijker in het milieu. In deze blog willen we daarom een aantal praktische tips meegeven over hoe je best omgaat met asbesthoudende daken.

Read more…

Bij GCM-A zijn vertrouwen, respect en integriteit essentieel voor de manier waarop en het kader waarbinnen we werken. Vanuit een vertrouwensrelatie met de klanten kiezen wij bewust voor een persoonlijke aanpak en niet voor routine. Dat betekent ook dat we vanaf het begin duidelijkheid proberen te geven over de prijs en niet kiezen voor commerciële trucs. Wij kiezen daarom voor duidelijke offertes die alle noodzakelijke activiteiten omvatten waardoor men achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Ook omtrent de timing proberen we duidelijkheid te verschaffen al is dat niet altijd voor alle opdrachten even eenduidig te bepalen.

Read more…