Maatschappelijk geëngageerd ondernemen staat volgens GCM-A voor ondernemen waarbij naast de financiële winsten ook de sociale en ecologische winsten centraal staan. GCM-A tracht haar bedrijfsvoering te integreren met economische, sociale -en milieuoverwegingen, waarbij rekening wordt gehouden met alle betrokken partijen die deel uitmaken van de omgeving van GCM-A.

 

Dat maatschappelijk geëngageerd ondernemen voor GCM-A geen algemeen vaag begrip is, wordt bewezen door de manier waarop het verweven is in haar dagdagelijkse taken en uitvoering. Binnen GCM-A heerst een werksfeer die de medewerkers wil stimuleren en inspireren en waarbij evenwicht tussen privé en werk een belangrijke factor is.

 

Ondanks de beperktere milieu-impact van een dienstenbedrijf in vergelijking met een productiebedrijf gelooft GCM-A dat ook zij een verschil kan maken op ecologisch vlak door bewust om te gaan met haar leefmilieu.

 

Vanuit sociale overweging hecht GCM-A bij het uitvoeren van haar taken belang aan duurzame klantenrelaties én een duidelijke en efficiënte communicatie met haar klanten. Bij de uitvoering van een project zoekt GCM-A dan ook steeds naar klantgerichte oplossingen waarbij steeds gestreefd wordt naar een kwalitatief eindresultaat voor de opdrachtgever.

GCM-A Lier

Berlarij 104

2500 Lier

03/491.95.60

info@gcm-a.be

GCM-A Koksijde

Kursaallaan 68 bus 0101

8670 Koksijde

058/52.05.98

info@gcm-a.be