Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/d/2/6/gcm-a.be/httpd.www/wp-content/themes/pe-cleaning-company/tpl/breadcrumbs.php on line 17

Als er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd worden veel exploitanten erop gewezen dat hun bouwaanvraag ook een milieuluik moet omvatten, de vroegere milieuvergunning dus. Eén van de vergunningsplichtige activiteiten, die vroeger vaak over het hoofd werd gezien, is een bronbemaling in het kader van bouwwerkzaamheden (bijvoorbeeld voor het uitgraven van een kelder).

Grondwater oppompen ter verlaging van het natuurlijke grondwaterniveau is steeds vergunningsplichtig, ook wanneer dit slechts tijdelijk gebeurt. Welke vergunningsklasse dan van toepassing is hangt af van een aantal factoren. Zo worden bepaalde projectgebieden strenger beoordeeld dan andere, waaronder beschermde duingebieden, parkgebieden, bosgebieden, etc.. Voorts zal ook het totaal opgepompte debiet en de maximale verlaging van het grondwaterpeil bepalend zijn voor de vergunningsklasse.  Ook de aanwezigheid van verontreiniging in het opgepompte grondwater bepaalt mee de klasse.  Afhankelijk van de klasse waarin de bronbemaling wordt ingedeeld neemt de vergunningsprocedure 30 dagen tot een klein half jaar in beslag. Het is dus erg belangrijk om uw aanvraag voldoende vooraf in te plannen.
 
Ook de lozing van het opgepompte bemalingswater vraagt de gepaste aandacht en planning vooraf. De Vlarem-wetgeving voorziet in een soort cascadesysteem:

  1. Infiltratie in de bodem buiten de onttrekkingszone geniet steeds de voorkeur omdat op die manier de minste schade wordt toegebracht aan de lokale waterhuishouding.
  2. Als infiltratie niet mogelijk is, wordt best gekozen voor afvloeiing naar een nabijgelegen waterloop, of indien er een gescheiden riolering aanwezig is in de regenwaterafvoer. Neem vooraf best contact op met de lokale waterloopbeheerder of rioolbeheerder.
  3. Als de twee voorgaande oplossingen niet mogelijk zijn kan gekozen worden voor een lozing op de openbare riolering. Deze lozing is echter niet vrijblijvend. Indien er meer dan 10 m³/uur wordt opgepompt en de riolering aangesloten is op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, moet voor deze lozing een schriftelijke toestemming bekomen worden van Aquafin. Aquafin zal voor deze lozing een vergoeding aanrekenen. Daarnaast is een lozing van meer dan 10 m³/uur of langer dan 6 maanden onderworpen aan een heffing op waterverontreiniging die geïnd wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij.

 
Wij ondersteunen u graag bij de klasse-bepaling of omgevingsvergunningsaanvraag voor uw project!