Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en/of een beroep doet op onze dienstverlening, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van GCM-A. GCM-A is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

GCM-A respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

 

Ons gebruik van verzamelde (persoons-)gegevens

 

Gegevensverzameling

Wanneer u een beroep doet op onze dienstverlening hebben wij verschillende soorten gegevens van u nodig. Dit gaat enerzijds om contact- en facturatiegegevens, noodzakelijk voor onze administratie en boekhoudkundige verplichtingen. Anderzijds gaat het bijvoorbeeld over informatie met betrekking tot (uw) huidige en vroegere beroepsactiviteiten. Wij verzamelen enkel de gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte dienstverlening te garanderen en om te kunnen beantwoorden aan de op ons van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen. Deze gegevens bekomen wij hoofdzakelijk nadat u ze aan ons verstrekt. Wij zijn echter wettelijk verplicht om eveneens een aantal gegevens op te vragen bij de bevoegde overheidsdiensten (bijvoorbeeld kadastrale gegevens en vergunningen).

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van GCM-A of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Wij bewaren deze en andere gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor onze dienstverlening, uiteraard rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen voor onze dossiers en boekhoudkundige gegevens. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van GCM-A of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van GCM-A of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Verder doen wij een beroep op de diensten van Google Analytics waarbij ook cookies worden geplaatst. We doen dit enkel om het algemene websiteverkeer te kunnen opvolgen en optimaliseren.

 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Sociale media

GCM-A gebruikt sociale media om haar volgers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het vlak van milieuwetgeving en andere sectorrelevante topics. Het staat vrij om deze boodschappen te delen via de daartoe voorziene ‘deel’-knoppen. Wij delen alleen afbeeldingen waarop mensen of plaatsen herkenbaar in beeld worden gebracht als wij hier de toestemming voor kregen. Mocht u hier toch een vraag of opmerking over hebben kan u ons steeds contacteren.

 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. We willen u er graag op wijzen dat wij, in het kader van de verenigbaarheid met de overeenkomst (bij het toezeggen van onze offerte), uw contactgegevens opnemen in onze mailinglijst voor de ‘GCM-Actueel’ nieuwsbrief. Het betreft een nieuwsbrief die om de maand via e-mail (MailChimp) wordt uitgestuurd en hoofdzakelijk bodem- en milieurelevante topics behandelt. Aangezien u een beroep doet/deed op onze dienstverlening lijkt het ons opportuun om u in de toekomst op de hoogte te houden van bijvoorbeeld de wijzigende milieuwetgeving. U kan zich onderaan de nieuwsbrief eenvoudig afmelden of ons op de hoogte brengen van uw afmelding via ons contactformulier.

 

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij maken enkel een uitzondering op deze afspraak wanneer we een schriftelijke toestemming ontvangen van de opdrachtgever waarin wordt vermeld welke gegevens met wie mogen gedeeld worden.

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website en ons ruimere bedrijfsbeleid, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.

 

‘GCM-Actueel’ nieuwsbrief

Wij hebben de gewoonte om onze opdrachtgevers een aantal keer per jaar een nieuwsbrief te sturen waarin we bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen bespreken op het vlak van preventiebeleid of een geplande wijziging met betrekking tot risico-activiteiten… Zaken waarvan wij denken dat onze opdrachtgevers best op de hoogte kunnen zijn. Voorts mag u ook jaarlijks een kerstkaartje van GCM-A verwachten, gewoon omdat we aan u denken. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Mocht u nadien spijt hebben van uw afmelding kan u zich gerust opnieuw inschrijven op onze homepagina!

 

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorziet naast verschillende verplichtingen ook in rechten voor de betrokkene wiens gegevens verwerkt worden. Zo heeft u het recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van uw gegevens. Wij proberen hieraan tegemoet te komen via dit privacybeleid. Verder heeft u het recht om uw gegevens in te kijken, te laten corrigeren, te laten verwijderen, te laten overdragen (of overdraagbaar maken). Voorts mag u het recht van bezwaar uitoefenen tegen de verwerking van uw gegevens of de gegevensverwerking laten beperken. Het is belangrijk hierbij te vermelden dat deze rechten enkel kunnen uitgeoefend worden overeenkomstig de AVG en dat ook wij gehouden zijn door deze en andere verplichtingen. Zo kan bijvoorbeeld een verzoek tot het wissen van uw gegevens  in strijd zijn met onze boekhoudkundige verplichtingen en verplichte bewaartermijnen.

Als u zich op (één van) deze rechten wil beroepen kan u ons contacteren. Wij zullen u binnen een termijn van één maand voorzien van een gepaste reactie. Ook voor andere vragen of opmerkingen kan u via deze weg contact met ons opnemen. Indien u van mening bent dat uw rechten geschonden zijn en een gesprek met ons hier niets (meer) aan kan veranderen, kan u klacht neerleggen bij de daarvoor bevoegde overheidsdienst.

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

GCM-A
Berlarij 104
2500 Lier
Tel: +32 3 491 95 60
E-mail: info@gcm-a.be

GCM-A Lier

Berlarij 104

2500 Lier

03/491.95.60

info@gcm-a.be

GCM-A Koksijde

Kursaallaan 68 bus 0101

8670 Koksijde

058/52.05.98

info@gcm-a.be