Dit jaar is het ondertussen 29 jaar geleden dat ik ben gestart als zelfstandig bodemdeskundige. Met een opleiding als geologe en na enkele jaren bij de provincie Antwerpen met het pilootproject ‘inventarisatie van potentieel verontreinigde sites’ (een project in samenwerking met OVAM), was het tijd om zelfstandig stappen te zetten in een nog erg prille milieusector.

 

Ondertussen werken we binnen GCM-A met 9 mensen. Groot genoeg om de permanentie en service naar onze klanten toe te garanderen, klein genoeg om ook de persoonlijke band en aandacht voor onze klanten te behouden en flexibel te kunnen werken. Groot genoeg om ons aanbod zo uitgebreid mogelijk te houden (alles rond bodemonderzoeken, milieuvergunningen, milieucoördinatie…), klein genoeg zodat onze klant degene die zijn dossier behandelt bij naam kent.

 

Reeds 28 jaar kiezen we ervoor om op een vertrouwensbasis met onze klanten te werken. Elke opdrachtgever, elk terrein, elk bedrijf, elke ondergrond, elke situatie …is uniek en wordt ook uniek behandeld. Wij kiezen bewust voor deze persoonlijke aanpak en niet voor routine.

 

Dat betekent ook dat we vanaf het begin duidelijkheid proberen te geven over de prijs en niet kiezen voor commerciële trucs. Ook omtrent de timing proberen we duidelijkheid te verschaffen al is dat voor beschrijvende onderzoeken niet altijd even eenduidig te bepalen.

 

Uiteraard hebben wij ons te houden aan de geldende wetgeving maar ook daarbinnen kan er in vele gevallen toch gezocht worden naar een oplossing die het best is voor de klant.

 

Vertrouwen is enorm belangrijk omdat we niet altijd in alle omstandigheden goed nieuws kunnen brengen. Er is nog nooit een klant geweest die blij was als er verontreiniging op haar of zijn terrein werd vastgesteld. En toch is dat ook een boodschap die er soms bij hoort.

 

In sommige gevallen is het beter om een onderzoek uitgebreider te doen dan strikt voorzien omdat dan in een latere fase soms efficiënter kan ontgraven of gesaneerd worden. Ook dan moet onze klant erop kunnen vertrouwen dat wij dit doen om tot de beste oplossing te komen.

 

En soms moeten we aangeven dat we een opdracht niet doen. Als we merken dat er verwachtingen zijn waarbij men er vanuit gaat dat we naast bepaalde spots gaan boren of waarbij we bepaalde informatie niet kunnen opnemen dan kunnen we de opdracht niet aanvaarden. Integriteit en eerlijkheid blijven een basis.

 

We werken ondertussen al 28 jaar op deze manier en kiezen ervoor om ook de komende jaren in alle eerlijkheid, vertrouwen en integriteit ons uiterste best te doen voor onze klanten.

 

Als hierover vragen of opmerkingen zijn willen we dat altijd heel graag toelichten.

 

— Greet Ceulemans en alle medewerkers van GCM-A

GCM-A Lier

Berlarij 104

2500 Lier

03/491.95.60

info@gcm-a.be

GCM-A Koksijde

Kursaallaan 68 bus 0101

8670 Koksijde

058/52.05.98

info@gcm-a.be