Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/d/2/6/gcm-a.be/httpd.www/wp-content/themes/pe-cleaning-company/tpl/breadcrumbs.php on line 17

Als particulier kom je vooral in contact met gebonden asbest, in de vorm van asbestgolfplaten of asbestcementleien. Maar ook in de woning kan asbest aanwezig zijn. Denk aan asbesthoudende isolatie rond verwarmingsbuizen of asbesthoudende vinyltegels.

asbest

Asbestverwijdering: Ga eerst na wat u wel en niet zelf mag doen. Wij kunnen u hierbij helpen!

 

Asbest wordt opgedeeld in twee soorten: hechtgebonden (of vast) asbest en niet-hechtgebonden (of los) asbest. In het eerste geval zitten de asbestvezels stevig verweven in het dragermateriaal (bvb. de asbestcementen golfplaten). Voor zover dit asbesthoudend materiaal in goede staat is en met de juiste zorg wordt verwijderd blijft het gezondheidsrisico beperkt. De asbestvezels komen dan moeilijk vrij waardoor de kans op inademing klein is. In het tweede geval, bij niet-hechtgebonden asbest, is dit een ander verhaal. Deze vezels zijn minder stevig gebonden en zullen daarom makkelijker verspreid worden, zeker indien het materiaal beschadigd is. U vindt meer informatie en foto’s in de gratis brochure ‘Asbest in en om het huis’.

 

Dit onderscheid heeft ook gevolgen voor de verwijdering van asbesthoudende materialen die u al dan niet zelf mag uitvoeren. Volgens VLAREM II mag u enkel volgende handelingen zelf uitvoeren op voorwaarde dat dit kan gebeuren met eenvoudige handelingen (zoals bijvoorbeeld vlot losschroeven):

 

  • Hechtgebonden asbest die niet beschadigd is en waarbij geen losse vezels zichtbaar zijn mag je losschroeven als hierbij geen vezels kunnen vrijkomen.
  • Hechtgebonden asbest die wel beschadigd is of waarbij wel losse vezels zichtbaar zijn die buiten toegepast zijn (bvb. dak van een tuinhuisje) mag je voorzichtig verwijderen als er geen andere personen in de omgeving zijn en de platen niet verder beschadigd worden bij het verwijderen.
  • Asbesthoudende koorden, dichtingen, verpakkingen, remvoeringen en gelijkaardige materialen mag je zelf verwijderen. Zeker bij deze activiteiten benadrukt OVAM om erg voorzichtig te werk te gaan. De asbestvezels zijn in deze materialen vaak minder hechtgebonden wat de kans op verspreiding en inademing vergroot!

 

Neem bij de afbraak en afvoer volgende maatregelen in acht:

  • Vermijd de aanwezigheid van derden en minderjarigen. Bij deze laatste groep is het risico op gezondheidsproblemen nog groter.
  • Bescherm uzelf met (wegwerp)stofmaskers type 3 (lagere types mondmaskers bieden weinig tot geen bescherming tegen fijne asbestvezels). Draag bij voorkeur wegwerpkledij.
  • Bevochtig de asbesthoudende materialen om stofvorming maximaal te vermijden.
  • Verwijder de elementen zeer voorzichtig en één voor één.
  • Gebruik enkel manueel gereedschap of in laatste instantie traagdraaiend gereedschap.
  • Gooi nooit met asbesthoudende materialen en ga ze zeker niet breken.
  • Steek alle asbesthoudende materialen in een gesloten zak eens je ze verwijderd hebt en houd ze in deze zak tijdens opslag en transport.

 

Alle andere asbesttoepassingen moeten verwijderd worden door een gespecialiseerde firma. In een aantal gevallen mag dit gebeuren door een erkende aannemer die een opleiding ‘eenvoudige handelingen met asbest’ heeft gevolgd, maar in de meest gevallen dient een erkende asbestverwijderaar ingeschakeld te worden. Erkende asbestverwijderaars vindt u hier.

 

Voorts is het ook belangrijk te vermelden dat het reinigen of ontmossen van asbesthoudende daken en gevels met een hogedrukreiniger, straalmiddelen of roterende borstels bij wet verboden is! Bij deze werken komen namelijk grote hoeveelheden asbestvezels vrij die de gezondheid schaden. U mag ook geen staalborstel, schuurpapier, zaag of boor gebruiken. De OVAM beveelt aan om ook geen firma’s aan te stellen die beweren te reinigen onder lage druk daar ook dit nog steeds risico’s inhoudt. U laat de dak-/gevelbekleding daarom best ongemoeid (indien in goede staat) of u verwijdert deze volledig volgens bovenvermelde richtlijnen.

 

Meer informatie over asbest en de gepaste behandeling? Contacteer ons!