All Posts Tagged asbest

Asbest is de laatste jaren opnieuw een hot topic geworden in veel sectoren. Beleidsmakers zijn zich meer bewust van de risico’s die verbonden zijn aan het product en nemen stappen richting een oplossing. Zo presenteerde de Vlaamse regering vorig jaar haar asbestafbouwplan. Ook voor bodemsaneringsdeskundigen zijn er een aantal belangrijke wijzigingen. De OVAM introduceerde het ‘Stappenplan bodemonderzoek asbest’. In een aantal gevallen maakte een asbestonderzoek reeds deel uit van een oriënterend bodemonderzoek. Met het stappenplan, dat vanaf 1 april 2019 definitief van kracht is, worden de omstandigheden waarbij een asbestonderzoek moet uitgevoerd worden duidelijker omschreven.

Read more…

Asbestcementdaken en -gevels komen overal in Vlaanderen voor. Het grote probleem met veel van de buitentoepassingen, zoals de asbestleien en -golfplaten, is dat ze door de jaren heen sterk verweerd zijn. Hierdoor zijn de asbestvezels minder sterk gebonden in het cement en verspreiden ze zich makkelijker in het milieu. In deze blog willen we daarom een aantal praktische tips meegeven over hoe je best omgaat met asbesthoudende daken.

Read more…

Als particulier kom je vooral in contact met gebonden asbest, in de vorm van asbestgolfplaten of asbestcementleien. Maar ook in de woning kan asbest aanwezig zijn. Denk aan asbesthoudende isolatie rond verwarmingsbuizen of asbesthoudende vinyltegels.

Read more…