Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/d/2/6/gcm-a.be/httpd.www/wp-content/themes/pe-cleaning-company/tpl/breadcrumbs.php on line 17

vrijstelling bodemonderzoeksplicht

Bij de overdracht van een risicogrond is een eigenaar verplicht om een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. Sinds kort kan deze eigenaar in bepaalde omstandigheden echter vrijgesteld worden van dit onderzoek. Als eigenaar dient men hiervoor cumulatief te voldoen aan volgende voorwaarden:

 

  • Men is eigenaar van een risicogrond waarop de risico-inrichtingen hebben plaatsgevonden met aanvang vóór 29 oktober 1995 (zogenaamde historische risicogronden);
  • Men heeft de risico-inrichtingen niet zelf geëxploiteerd;
  • De risico-inrichtingen werden geëxploiteerd voor men eigenaar van de gronden werd;
  • Men heeft de gronden, nadat ze verworven zijn, alleen aangewend voor particulier gebruik;
  • Als het eigendomsrecht op de risicogrond door vererving is verworven, voldoet de erflater ook aan de bovenvermelde voorwaarden.

 

Om de vrijstelling te bekomen dient een standaard formulier ingevuld én aan de OVAM bezorgd te worden. Het formulier kan u terugvinden op de OVAM-website. De OVAM heeft 90 dagen om uw aanvraag te beoordelen. Als de OVAM akkoord gaat, bevestigt ze deze vrijstelling van onderzoeksplicht schriftelijk.

 

GCM-A kan voor u nagaan of u in aanmerking komt voor deze vrijstelling. Desgevallend kunnen wij u ook helpen om de vrijstelling bij de OVAM aan te vragen.