Voor wat bodem betreft kunnen wij ondertussen bogen op ervaring gedurende 25 jaar. Daarbij hebben wij, met onze erkenning als bodemsaneringsdeskundige voor het Vlaamse Gewest, meerdere honderden dossiers uitgevoerd en begeleid. De dossiers werden uitgevoerd in heel diverse sectoren : garages, tankstations, metaalverwerkende industrie, farmaceutische industrie, petrochemie, textielindustrie, (oude) stortplaatsen, voormalige gasfabrieken, …

 

Ook na zoveel dossiers blijft onze persoonlijke aanpak van elk dossier gehandhaafd. Wij kiezen niet voor routine-onderzoeken die we zo goedkoop mogelijk kunnen uitvoeren. Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak van elk dossier waarbij de oplossingen voor onze opdrachtgever zo goed mogelijk tot hun recht komen (altijd binnen het geldende wettelijke kader !). Vandaar dat wij altijd garanderen dat wij een correcte prijs hanteren, wij garanderen niet dat dat voor elk onderzoek de goedkoopste prijs is. Onze meerwaarde zit in de persoonlijke en flexibele aanpak en die vraagt de nodige tijd en aandacht.

 

Voor wat bodemonderzoeken betreft bieden wij het ganse gamma aan onderzoeken:

  • onderzoeken in het kader van het grondverzet,
  • oriënterende en beschrijvende onderzoeken,
  • periodieke bodemonderzoeken (voor meer informatie over de periodieke onderzoeksplicht klik HIER),
  • verkennende onderzoeken die specifiek zijn toegespitst op hetgeen de opdrachtgever voor een deel van het terrein of het volledige terrein wil weten,

 

Als men niet de verplichting heeft een onderzoek uit te voeren maar toch graag de toestand van bodem en grondwater wil weten dan kan men kiezen voor een onderzoek “op maat”:

  • men kan opteren voor een onderzoek van een volledig terrein zonder een uitgebreide verslaggeving,
  • men kan kiezen het onderzoek te beperken rond een ondergrondse opslagtank,
  • men kan ervoor kiezen alleen een aantal bodemstalen te laten analyseren,

U kan aangeven wat u nodig hebt en wij adviseren u welk onderzoek daarbij het meeste duidelijkheid kan verschaffen.

 

Naast bodemonderzoeken maken wij ook bodemsaneringsprojecten op en begeleiden wij saneringen. In een bodemsaneringsproject worden 3 mogelijke saneringsvarianten beschouwd, wordt de kostprijs voor die 3 varianten geraamd en wordt er op basis van een multi-criteria analyse één variant naar voor geschoven. Dit proces verloopt in voortdurend overleg met de opdrachtgever! Het is enorm belangrijk dat in deze fase regelmatig met de opdrachtgever wordt overlegd zodat heel duidelijk is waar hij aan toe is.

 

De te volgen procedure en werkwijze bij het begeleiden van bodemsaneringswerken is vastgelegd in een bodemsaneringsproject. Het uitvoeren van de werken gebeurt door een aannemer. Er is een strikt onderscheid tussen de uitvoering door de aannemer en de begeleiding en controle door de erkende bodemsaneringsdeskundige.

GCM-A Lier

Berlarij 104

2500 Lier

03/491.95.60

info@gcm-a.be

GCM-A Koksijde

Kursaallaan 68 bus 0101

8670 Koksijde

058/52.05.98

info@gcm-a.be