Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/d/2/6/gcm-a.be/httpd.www/wp-content/themes/pe-cleaning-company/tpl/breadcrumbs.php on line 17

Met de overgang van het Bodemsaneringsdecreet naar het Bodemdecreet in 2008 én de wijziging van de wetgeving en VLAREBO-indelingslijst in 2015, lijkt het spreekwoord over de bomen en het bos wel toepasselijk. Hoe kan u als exploitant nu bepalen of uw bedrijf als een risico-inrichting wordt beschouwd? En is die risico-inrichting dan onderworpen aan een periodieke onderzoeksplicht? En met welke frequentie moet die onderzoeksplicht dan uitgevoerd worden?

 

Sinds de zomer van 2017 voerde de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) het aanschrijven van bedrijven met een onderzoeksplicht fors op. De kans dat u als exploitant van een risico-inrichting wordt aangeschreven wordt bijgevolg groter. Hoog tijd dus om het een en ander te verduidelijken. In wat volgt zetten we de algemene lijnen uit die u als leidraad kan gebruiken bij het bepalen van uw eventuele verplichtingen.

 

Er werd al gesproken over “een risico-inrichting”. Het Bodemdecreet definieert een risico-inrichting als volgt: “fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op een lijst die de Vlaamse Regering opstelt”. Met deze lijst wordt verwezen naar de indelingslijsten van VLAREBO en VLAREM.

 

risico-inrichting

Als exploitant van een risico-inrichting bent u verplicht een oriënterend bodemonderzoek (OBO) te laten uitvoeren. Deze onderzoeksplicht geldt bij de stopzetting van de risico-inrichting of bij overdracht van de risicogrond. Op heel wat van deze ingedeelde activiteiten is echter ook een periodieke onderzoeksplicht van toepassing. Concreet betekent dit dat u voor een bepaalde datum en vervolgens periodiek een oriënterend bodemonderzoek laat uitvoeren. Het doel van de periodiciteit is om de bodemverontreiniging in een vroeg stadium te ontdekken en op die manier de milieuschade en eventuele bodemsaneringskosten te beperken.

 

Is er nu een (periodieke) onderzoeksplicht op uw bedrijf van toepassing? Als u dat graag zelf opzoekt kan u hier verder lezen voor meer informatie. Maar wij zoeken het ook met plezier voor u uit!