All Posts Tagged risico

Omdat ik vaststel dat er vaak vragen zijn over de verschillende prijzen die in onze sector gehanteerd worden en waar die verschillen zich dan situeren, wil ik daar graag meer duiding over geven. In ieder geval tracht ik duidelijk te maken hoe wij daar als bedrijf, ondertussen 22 jaar, mee omgaan.

 

Uiteindelijk zijn er heel veel factoren die de prijszetting bepalen. Als ik een bodemonderzoek als voorbeeld neem zijn daar de oppervlakte van het terrein, de hoeveelheid en aard van de risico-activiteiten die er zijn of waren, de keuze van de parameters die dienen geanalyseerd te worden, de diepte van het grondwater, de aard van de ondergrond (veel of geen puin), … die allemaal bepalend zijn. Daarnaast wordt ook de tijd en de aandacht doorgerekend die aan een dossier besteed wordt om de klant het juiste advies te leveren.

Read more…