All Posts Tagged Communicatie

Bij GCM-A zijn vertrouwen, respect en integriteit essentieel voor de manier waarop en het kader waarbinnen we werken. Vanuit een vertrouwensrelatie met de klanten kiezen wij bewust voor een persoonlijke aanpak en niet voor routine. Dat betekent ook dat we vanaf het begin duidelijkheid proberen te geven over de prijs en niet kiezen voor commerciële trucs. Wij kiezen daarom voor duidelijke offertes die alle noodzakelijke activiteiten omvatten waardoor men achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Ook omtrent de timing proberen we duidelijkheid te verschaffen al is dat niet altijd voor alle opdrachten even eenduidig te bepalen.

Read more…

Op 18 maart 2018 is het weer dag van de zorg. Dan staat de ganse zorgsector nog eens even extra in de spotlights. Op die dag is er speciaal aandacht voor de noden en de ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. Er wordt dan ook uitgekeken naar innovatieve projecten die de zorg kunnen verbeteren. Hoe kunnen nieuwe technieken en methoden, eventueel uit andere sectoren, bijdragen om de zorgverlening te verbeteren? Er zijn voortdurend onderzoeken en testcases in uitvoering om hieraan te werken en vooruitgang te boeken.

Read more…